Vision

Visioner er udtryk for, hvad vi stræber efter. De viser, hvilke mål vi har sat os. I Vejen Kommune har vi en overordnet vision for kommunen og tre delvisioner for kommunens rolle regionalt, lokalt og som arbejdsplads.

Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætnings-kommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.
Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige kommuner om at skabe vækst i regionen. Lokalt vil vi udvikle os dynamisk - med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, yde en brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads: med et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for faglig og personlig udvikling og for at få indflydelse, ansvar og medejerskab.

Mission

Vejen Kommune - et stærkt fællesskab med plads til forskellighed Det betyder at:

Vi tager udgangspunkt i borgeren og virksomheden
Vi ser muligheder frem for begrænsninger
Vi er i dialog og indgår i udviklende fællesskaber
Vi sammen skaber løsninger
Vi er effektive og ressourcebevidste

Værdier

N
Nytænkning
Vi er nytænkende og ser muligheder.
A
Anerkendelse
Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.
S
Sammenhæng
Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.
A
Ansvarlighed
Vi tager og giver ansvar.
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Telefon: +45 79 96 50 00